“Een duwtje in de rug.”

Psychomotoriek bij kinderen

Zowel bij baby’s, peuters & kleuters als bij kinderen uit het lager onderwijs

Elk kind ontwikkelt op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Bij de meeste kinderen gaat deze ontwikkeling vanzelf. Bij andere kinderen is er sprake van een vertraagde of abnormale ontwikkeling (motorische stoornis).

Psychomotorische therapie geeft hen dan dat duwtje in de rug om die achterstand te proberen inhalen of verminderen. Het uitgangspunt van de therapie is “bewegen” met als doel de algemene ontwikkeling te bevorderen. En niet enkel de motoriek van het kind verbetert: door het uitvoeren van bewegingsopdrachten worden ook andere leervoorwaarden gestimuleerd en kan de concentratie verbeteren. Het kind beleeft een positieve ervaring, krijgt meer zelfvertrouwen en leert beter omgaan met zijn beperkingen. Zo ondersteunt de therapie ook de verdere ontplooiing van de persoonlijkheid en het zelfbeeld van het kind.

De achterstand of vertraging in de ontwikkeling kan het gevolg zijn van diverse oorzaken en een verscheidenheid aan symptomen hebben:

 • bij baby’s: passiviteit, lage spierspanning, overstrekken, asymmetrie, moeite met het bereiken van houdingsveranderingen, eenzijdig bewegen, …
 • bij peuters en kleuters kan een motorische ontwikkelingsachterstand het gevolg zijn van bewegingsangst, weinig bewegingservaring hebben, te hoge of te lage tonus (spierspanning), loopproblemen, fijnmotorische problemen, …
 • bij kinderen uit het lager onderwijs kunnen klachten komen als motorisch onhandig zijn, houterig & schokkend bewegen, veel evenwichtsverlies, veel laten vallen, motorisch angstig zijn, slappe lichaamshouding, veel meebewegingen maken tijdens activiteiten, een vertraagde schrijfmotoriek hebben, …

Zowel de grofmotorische als fijnmotorische ontwikkelingsachterstand zorgt ervoor dat kinderen veel meer moeten oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Bij veelvuldig mislukken kan dit een negatieve invloed veroorzaken op het zelfbeeld en de leermogelijkheden van het kind.

Indicaties

 • een aandoening van het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat
 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • DCD (developmental coordination disorder) of dyspraxie (coördinatieproblemen)
 • ASS (autismespectrumstoornis)
 • ADHD, ADD (concentratieproblemen en overbeweeglijkheid)
 • NLD (visueel ruimtelijke leerstoornis)
 • Leerproblemen
 • Schrijfproblemen
 • niet schoolrijp zijn

Bewegen als therapie

psychomotoriek3

psychomotoriek2

psychomotoriek1

Aan de hand van gestandaardiseerde testen wordt een individuele therapie opgesteld of gezocht naar een mogelijk alternatief afhankelijk van de probleemstelling.

Psychomotorische therapie kan verschillende doelstellingen hebben of verschillende domeinen beïnvloeden:

 • grove motoriek: bv tuimelen, lopen, springen, hinkelen, huppelen, coördinatie, evenwicht, …
 • fijne motoriek: vaardigheden van de handen zoals parels rijgen, knippen, kleuren, veters toedoen, knopen openen, ritsen sluiten, …
 • oog-handcoördinatie:  gooien en vangen met ballen, pittezakjes, ….
 • schrijfmotoriek: juiste pengreep, vlotte schrijfbeweging, goede schrijfhouding, ….
 • ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke begrippen (inzicht in tijd en ruimte)
 • verbeteren van lichaamsschema en lichaamsbesef
 • automatiseren van motorische basisvaardigheden
 • concentratie
 • lateralisatie
 • visuele perceptie
 • zelfvertrouwen krijgen en meer inzicht krijgen in eigen kunnen

Schrijfmotoriek

Schrijfmotoriek is een specifiek onderdeel van de psychomotorische therapie. Het is bedoeld voor kinderen die schrijfproblemen hebben (bv onduidelijk schrijven, de juiste vorming van de letters niet kunnen vormen & onthouden, verkrampt, pijn in de armen, tempoproblemen, geen juiste krachtsdosering,….). Er kunnen zowel problemen zijn naar motorische vaardigheden, motorische planning als het visueel-motorisch aspect.

De therapie kan uit verschillende onderdelen bestaan.

 • aanleren van de goede schrijfhouding en juiste pengreep
 • aanleren van de juiste schrijfwijze van letters
 • vingeroefeningen voor een betere controle over de vingers ter verbetering van de schrijfbeweging
 • oefeningen voor het controleren van de tonus (spierspanning): voor het verbeteren van de zithouding of het vermijden krampachtige schrijfbewegingen
 • oefeningen om de ruimtelijke oriëntatie te verbeteren
 • oefeningen om de visuele perceptie te verbeteren

schrijfmotoriek

Bobaththerapie bij baby’s en peuters

bobaththerapie2

Met deze specialisatie wil men specifiek

 • kinderen met CP (Cerebrale Parese of Hersenverlamming) of
 • kinderen met een neuromotorische problematiek of
 • kinderen met een ontwikkelingsstoornis/achterstand behandelen.

Al deze kinderen hebben problemen met het zelfstandig bereiken van hun motorische mijlpalen in hun ontwikkeling. De Bobaththerapeute helpt hen hierin. Dit door tonusreducerend of tonusopbouwend te werken oa via facilitaties.

Symptomen die kunnen wijzen op een eventuele vertraagde neuromotorische ontwikkeling:
passiviteit, lage spierspanning, overstrekken, asymmetrie, moeite met het bereiken van houdingsveranderingen, eenzijdig bewegen, motorische ontwikkelingsachterstand zoals niet omrollen, niet tot kruipen of zitten komen, poepschuivers, …..

Een therapie duurt 30 min en wordt terugbetaald door de mutualiteit mits doktersvoorschrift.

deryckere_elke

Elke Deryckere

PSYCHOMOTORISCH THERAPEUTE

MAAK EEN AFSPRAAK via 0498/81.53.88

elkederyckere@hotmail.com